Phúc Long - Trọn vẹn giá trị tự nhiên, văn hóa, sức khỏe và ẩm thực

Tầm nhìn

Phúc Long mang tâm huyết trở thành một trong những doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm quế – hồi hàng đầu khu vực Đông Nam Á bằng việc cung ứng chuỗi sản phẩm chất lượng – đa dạng – độc đáo cùng dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm.

Đồng thời, góp phần bảo vệ, phát triển chuỗi giá trị nông sản địa phương, thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia tăng các giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Sứ mệnh

Đối với người tiêu dùng:

Phúc Long mang tới chuỗi sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng toàn diện các tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến nhất, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng người tiêu dùng

Đối với đối tác:

Phúc Long cam kết cung ứng chuỗi sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, nỗ lực hợp tác cùng cộng đồng doanh nghiệp xây dựng môi trường phát triển bền vững vì lợi ích các bên

Đối với người lao động:

Phúc Long đảm bảo kiến tạo môi trường lao động tối ưu, bảo vệ sức khỏe, quyền và lợi ích, không ngừng nỗ lực gia tăng thu nhập ổn định và bền vững của người lao động.

Đối với ngành nông sản:

Phúc Long góp phần gia tăng sản lượng tiêu thụ nông sản, thúc xây dựng và củng cố vị thế nông sản Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

 

Giá trị cốt lõi

Góp phần xây dựng và nâng tầm giá trị nông sản Việt
Cung cấp sản phẩm chất lượng cao vì sức khoẻ cộng đồng
Asset 3
Đồng hành phát triển bền vững cùng cộng đồng doanh nghiệp
Đảm bảo quyền và lợi ích người lao động
Phát triển môi trường canh tác xanh sạch bền vững, bảo vệ môi trường tự nhiên