Phúc Long - Trọn vẹn giá trị tự nhiên, văn hóa, sức khỏe và ẩm thực
Hoa hồi không khói
Quế Vụn 3.0%VO
Quế Vụn 2.5% VO
Quế Bột 2.0% VO
Quế Xay 1.5% VO
Quế Sáo 8cm 90% Roll
Quế Sáo 7cm 90% Roll
Quế Sáo 100% Roll
Cassia Stick Cut 6 – 10CM – Rolled 90%
Cassia Split
Cassia Powder 1%VO – 3% VO
Cassia Cigarette Long Stick
Cassia Chips
Cassia Broken Clean 2%VO – 4% VO
Cassia Broken
Whole Cassia
Sản phẩm khác
Tìm hiểu thêm